YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Elvin DİNLER KISAÇTUTAN
Yönetim Kurulu Başkanı
elvindinler@trakya.edu.tr
+90 (284) 235 71 51 / 1350
Personel Web Sayfası
Dr. Öğr. Üyesi İrem ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Üye
iremcetinkaya@trakya.edu.tr
Personel Web Sayfası
Öğr. Gör. Nedret Noyan ÖZYAKALI
Yönetim Kurulu Üye
nedretnoyanozyakali@trakya.edu.tr
Personel Web Sayfası
Doç. Dr. Hakan YAŞ
Yönetim Kurulu Üye
hakanyas@trakya.edu.tr
Personel Web Sayfası
Öğr. Gör. Burak İŞÇİMEN
Yönetim Kurulu Üye
burakiscimen@trakya.edu.tr
Personel Web Sayfası
Dr. Öğr. Üyesi Sela Can DÖKMECİ
Yönetim Kurulu Üye
scandokmeci@trakya.edu.tr
Personel Web Sayfası

YÖNETİM

Dr. Öğr. Üyesi Elvin DİNLER KISAÇTUTAN
Müdür
elvindinler@trakya.edu.tr
+90 (284) 235 71 51 / 1350
Personel Web Sayfası
Dr. Öğretim Üyesi İrem ÇETİNKAYA
Müdür Yardımcısı
iremcetinkaya@trakya.edu.tr
Personel Web Sayfası
Öğr. Gör. Nedret Noyan ÖZYAKALI
Müdür Yardımcısı
nedretnoyanozyakali@trakya.edu.tr
Personel Web Sayfası