Misyon & Vizyon

Sürekli Eğitim Merkezi olarak, Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek Üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak; sürekli eğitim bilincini yaygınlaştırmak; dünya ile aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak; her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek; ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek için çalışıyoruz.