PERSONEL

Bülent KAÇIN
Fakülte Sekreteri
bulentkacin@trakya.edu.tr
+90 (284) 213 84 68 / 13
Personel Web Sayfası
Bilgisayar İşletmeni Tuncay ASLAN
Özlük-Muhasebe
tuncaymorkavuk@trakya.edu.tr
Personel Web Sayfası