Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Çalıştayı

Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ev sahipliğinde Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Çalıştayı gerçekleştirildi. Merkezimiz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Elvin DİNLER KISAÇTUTAN ile Müdür Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi İrem ÇETİNKAYA 6-7 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan TÜSEM çalıştayına katıldılar. Çalıştay kapsamında Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP), yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesi süreçleri , SEM'lerin rolünün belirlenmesi ve yol haritası çıkarılması hususunda toplantılar yapıldı.