Edirne Teknik Bilimler MYO Öğretim Elemanları ile Bilgilendirme Toplantısı

Merkez Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Elvin DİNLER KISAÇTUTAN, Müdür Yardımcılarımız Dr. Öğr. Üyesi İrem ÇETİNKAYA ve Öğr. Gör. Nedret Noyan ÖZYAKALI  Edirne Teknik Bilimler MYO Öğretim Elemanları ile birlikte 13.04.2022 tarihinde bilgilendirme toplantısı yaparak Sürekli Eğitim Merkezimiz ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Toplantıda mesleki yeterlilik kurslarının da açılması konusunda fikirbirliğine varıldı.