Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN

Görev : Başkan - Müdür
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ierdogan22@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Musa ULUDAĞ

Görev : Üye - Müdür Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erdem DEMİRÖZ

Görev : Üye - Müdür Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : erdemdemiroz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZYILDIRIM

Görev : Üye (T.Ü. Eğitim Fakültesi)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : hozyildirim@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MEŞE

Görev : Üye (T.Ü. Fen Fakültesi)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1177
TÜ E-Posta : aliihsanmese@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

Görev : Üye (T.Ü. Fen Fakültesi)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1186
TÜ E-Posta : mkaya@trakya.edu.tr