Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Burcu ÖREN ÖZER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 42 60
TÜ E-Posta : burcuozer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Musa ULUDAĞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZKAPI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : barisozkapi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Caner EKİZCELEROĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : canerekizceleroglu@trakya.edu.tr