Yönetim

Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN

Görev : Müdür
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ierdogan22@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Musa ULUDAĞ

Görev : Müdür Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erdem DEMİRÖZ

Görev : Müdür Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : erdemdemiroz@trakya.edu.tr