Misyon-Vizyon

Misyon

Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek Üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak; sürekli eğitim bilincini yaygınlaştırmak; dünya ile aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak; her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek ; ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermektir.

Vizyon

-Toplumun her kesimine eğitim verebilen,

-Eğitim, öğretim ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunabilen,

-Eğitim faaliyetlerimize katılanlara teori ve beceriyi birleştirilebilmelerini sağlayacak eğitim verebilen,

-Üniversitemizin etik kurallarından, kalite ve standartlarından taviz vermeden eğitimi sürdürebilen bir Sürekli Eğitim Merkezi olmak.

Amaçlarımız

Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TUSEM) Müdürlüğü 05.11.1998 tarihten bu yana toplumun öncelikli sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemeye devam etmektedir.

Merkezin amacı;

Trakya Üniversitesinde var olan öğretim programları dışında, üniversite öğrencisine, personeline, Üniversite dâhilinde olmasa bile ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmalarını sürekli eğitim programları yoluyla sağlamaktır.

 Ayrıca Trakya Üniversitesinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek Üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak; sürekli eğitim bilincini yaygınlaştırmak; dünya ile aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak; her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek; ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermektir.

- Toplumun eğitim, bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasına katkı sağlamak ve bu konuda kamu, özel sektör, sivil toplum, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirerek ihtiyaç duyulan her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, çalıştay, konferans, fuar ve benzeri organizasyonları planlamak, düzenlemek veya düzenletmektir.

Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamaktır.

-  Trakya Üniversitesinin kütüphane kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, mesleki eğitim kursları açmak, sınavlarını ve sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir

 

Bu içerik 14.03.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1739 kez okundu.