Misyon-Vizyon

Misyon

Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek Üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak; sürekli eğitim bilincini yaygınlaştırmak; dünya ile aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak; her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek ; ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermektir.

Vizyon

-Toplumun her kesimine eğitim verebilen,

-Eğitim, öğretim ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunabilen,

-Eğitim faaliyetlerimize katılanlara teori ve beceriyi birleştirilebilmelerini sağlayacak eğitim verebilen,

-Üniversitemizin etik kurallarından, kalite ve standartlarından taviz vermeden eğitimi sürdürebilen bir Sürekli Eğitim Merkezi olmak.

Bu içerik 14.03.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1662 kez okundu.